Iпотека в Україні
Портал іпотечного кредитування


Про окремі питання щодо діяльності банків ...

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Редактор

  • Старший модератор
  • Эксперт
  • ****
    • Сообщений: 2384
    • Репутация: 2
    • Ипотека в Украине
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                        22.07.2009  N 421


                Про окремі питання щодо діяльності
           банків в період фінансово-економічної кризи


     З метою   забезпечення   сприятливих   умов  для  відновлення
стабільної діяльності банків у період фінансово-економічної кризи,
підвищення  рівня капіталізації банків,  керуючись статтями 7 і 55
Закону  України  "Про  Національний  банк  України" (  679-14  ),
статтями 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність"
(  2121-14  ),  пунктом  1.6  глави  1  розділу  I  Положення  про
застосування   Національним   банком  України  заходів  впливу  за
порушення  банківського  законодавства,  затвердженого  постановою
Правління Національного   банку   України  від  28.08.2001  N  369
( z0845-01    ),    Правління    Національного    банку    України
П О С Т А Н О В Л Я Є:

     1. Дирекції     банківського     регулювання    та    нагляду
(Пасічник В.В.) на період до 01.01.2011:

     1.1. Ураховувати під час визначення адекватних заходів впливу
до  банків  показники  діяльності  банківської  системи,  а  також
своєчасність та повноту виконання банком своїх  зобов'язань  перед
кредиторами  та вкладниками,  що підтверджується відсутністю скарг
та залишків на рахунках з обліку документів клієнтів банку, які не
виконані в строк з вини банку.

     1.2. Не застосовувати до банків заходів впливу в разі:
     наявності в  банку  збитків,   які   спричинені   формуванням
резервів   для   відшкодування   можливих   втрат   за  кредитними
операціями, здійсненими на підставі кредитних договорів, укладених
до 01.10.2008, та/або такими, що були реструктуризовані;
     збільшення частки   негативно   класифікованих   активів    у
загальній   сумі  активів,  за  якими  має  оцінюватися  ризик  та
формуватися   резерв   згідно   з   нормативно-правовими    актами
Національного  банку  України,  унаслідок зменшення загальної суми
активів за умови формування банком відповідних резервів та надання
детального  плану  заходів,  спрямованих  на  зменшення  негативно
класифікованих активів з щомісячною розбивкою;
     якщо порушення   економічних  нормативів  (починаючи  з  дати
прийняття цієї постанови) пов'язано  зі  зменшенням  регулятивного
капіталу внаслідок формування резервів за кредитними операціями за
умови  надання  банком  графіка  поступового  протягом  6  місяців
приведення цих економічних нормативів до їх нормативних значень.

     2. Зобов'язати органи управління банків, які мають збитки:
     зупинити виплати дивідендів акціонерам чи розподіл капіталу в
будь-якій іншій формі;
     зупинити виплати  бонусів,   премій   та   інших   додаткових
матеріальних винагород працівникам банків;
     у разі  виділення  коштів  на  спонсорство  та  доброчинність
інформувати  у  триденний термін Дирекцію банківського регулювання
та нагляду;
     не збільшувати     обсяги     капітальних    інвестицій    та
нематеріальних активів;
     не здійснювати    витрати   за   консультаційними   послугами
фінансового характеру;
     не відкривати нові філії та відділення;
     уживати невідкладних   заходів    щодо    підвищення    рівня
ліквідності, дохідності та оптимізації витратної частини банку.

     3. Заборонити банкам, які мають збитки:
     надавати бланкові кредити;
     здійснювати активні  операції з інсайдерами в частині надання
нових кредитів та гарантій;
     здійснювати дострокове   погашення  боргових  цінних  паперів
власної емісії за винятком  випадків,  коли  дострокове  погашення
боргових  цінних паперів власної емісії відбувається за ціною,  не
вищою,  ніж 50%  від  номіналу,  та  не  призводить  до  суттєвого
погіршення ліквідності банку;
     здійснювати викуп власних акцій;
     придбавати недержавні цінні папери від свого імені.

     4. Дирекції    з    банківського   регулювання   та   нагляду
(В.В.Пасічник) установити  контроль  за  виконанням  банками,  які
мають  збитки,  вимог  цієї  постанови  та в разі неможливості або
небажання керівництва та акціонерів банків  оперативно  вирішувати
поставлені  Національним  банком України завдання застосовувати до
банків та/або їх керівників заходи впливу,  у тому числі  введення
тимчасової адміністрації,  здійснення примусової реорганізації або
відкликання ліцензії та ініціювання процедури ліквідації банку.

     5. Ця постанова набирає чинності з дати підписання і  діє  до
прийняття Національним банком України окремого рішення.

     6. Контроль  за виконанням цієї постанови покласти на першого
заступника Голови Національного банку України Шаповалова А.В.

 В.о. Голови                                         А.В.Шаповалов