Iпотека в Україні
Портал іпотечного кредитування


Про затвердження Змін до Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Редактор

  • Старший модератор
  • Эксперт
  • ****
    • Сообщений: 2384
    • Репутация: 2
    • Ипотека в Украине
              МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                       15.06.2009  N 1062/5

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      16 червня 2009 р.
                                      за N 518/16534


               Про затвердження Змін до Інструкції
                про порядок вчинення нотаріальних
                     дій нотаріусами України


     Відповідно до  Закону України "Про нотаріат"( 3425-12 ) та з
метою вдосконалення порядку вчинення нотаріальних дій  нотаріусами
України Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити   Зміни  до  Інструкції  про  порядок  вчинення
нотаріальних  дій  нотаріусами   України,   затвердженої   наказом
Міністерства  юстиції  України від 03.03.2004 N 20/5( z0283-04 ),
зареєстрованої в  Міністерстві  юстиції  України   03.03.2004   за
N 283/8882, що додаються.

     2. Департаменту    нотаріату   та   реєстрації   адвокатських
об'єднань (Ященко Н.В.):

     2.1. Подати цей наказ на державну  реєстрацію  відповідно  до
Указу  Президента  України  від  03.10.92  N  493 ( 493/92 ) "Про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади" (із змінами).

     2.2. Довести   цей   наказ  до  відома  начальника  Головного
управління  юстиції  Міністерства  юстиції  України  в  Автономній
Республіці   Крим,   начальників   головних  управлінь  юстиції  в
областях, містах Києві та Севастополі.

     3. Начальнику  Головного  управління   юстиції   Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальникам головних
управлінь юстиції в областях,  містах Києві та Севастополі довести
цей  наказ  до  відома  нотаріусів  та  забезпечити  його  належне
виконання.

     4. Цей  наказ  набирає  чинності  з   дня   його   офіційного
опублікування.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Єфіменка Л.В.

 Міністр                                                  М.Оніщук


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства юстиції
                                      України
                                      15.06.2009  N 1062/5

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      16 червня 2009 р.
                                      за N 518/16534


                              ЗМІНИ
                до Інструкції про порядок вчинення
               нотаріальних дій нотаріусами України
                          ( z0283-04 )


     1. Пункт 2 викласти в такій редакції:
     "2. Відповідно  до  Закону України "Про нотаріат"( 3425-12 )
(далі - Закон),  Цивільного( 435-15 ) та Сімейного (  2947-14  )
кодексів України нотаріуси вчиняють такі нотаріальні дії:
     1) посвідчують  правочини  (договори,  заповіти,  довіреності
тощо);
     2) вживають заходів щодо охорони спадкового майна;
     3) видають свідоцтва про право на спадщину;
     4) видають  свідоцтва  про  право  власності  на   частку   в
спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя;
     5) видають свідоцтва про придбання майна з  прилюдних  торгів
(аукціонів);
     6) видають свідоцтва про придбання майна з  прилюдних  торгів
(аукціонів), якщо прилюдні торги (аукціони) не відбулися;
     7) провадять опис майна фізичної особи,  яка визнана безвісно
відсутньою або місце перебування якої невідоме;
     8) видають дублікати нотаріальних документів, що зберігаються
у справах нотаріуса;
     9) накладають та знімають заборону щодо відчуження нерухомого
майна (майнових прав на нерухоме майно) і транспортних засобів, що
підлягають державній реєстрації;
     10) засвідчують   вірність  копій  (фотокопій)  документів  і
виписок з них;
     11) засвідчують справжність підпису на документах;
     12) засвідчують вірність перекладу документів з  однієї  мови
на іншу;
     13) посвідчують  факт,  що  фізична  чи  юридична   особа   є
виконавцем заповіту;
     14) посвідчують факт, що фізична особа є живою;
     15) посвідчують  факт  перебування  фізичної  особи в певному
місці;
     16) посвідчують час пред'явлення документів;
     17) передають заяви фізичних та юридичних осіб іншим фізичним
та юридичним особам;
     18) приймають у депозит грошові суми та цінні папери;
     19) вчиняють виконавчі написи;
     20) вчиняють протести векселів;
     21) вчиняють морські протести;
     22) приймають на зберігання документи.
     На нотаріусів може бути покладено вчинення інших нотаріальних
дій згідно із законом( 3425-12 ).".

     2. Пункт 3 виключити.

     3. Пункт 4 викласти в такій редакції:
     "4. Державні   нотаріуси  в  державних  нотаріальних  архівах
видають  дублікати  і  засвідчують  вірність  копій  і  виписок  з
документів, які зберігаються в справах цих архівів.".

     4. Пункт 5 викласти в такій редакції:
     "5. Тексти  договорів,  заповітів,  довіреностей,   свідоцтв,
актів про морські протести та протести векселів, перекладів у разі
засвідчення нотаріусом вірності перекладу документа з однієї  мови
на  іншу,  заяв,  на  яких  нотаріусом  засвідчується  справжність
підпису,  за винятком тих примірників,  що залишаються  у  справах
нотаріуса,    а    також   дублікатів   нотаріальних   документів,
викладаються  на  спеціальних  бланках  нотаріальних   документів.
Зразок,  опис,  порядок витрачання, зберігання, обігу та звітності
спеціальних   бланків   нотаріальних   документів   установлюються
Кабінетом Міністрів України.
     Зазначені нотаріальні   дії,   вчинені    без    використання
спеціальних бланків нотаріальних документів, є нечинними.
     Виконавчі написи вчиняються нотаріусами  на  документах,  які
встановлюють  заборгованість.  Якщо виконавчий напис не вміщується
на документі,  що  встановлює  заборгованість,  то  він  має  бути
продовжений  чи  викладений повністю на прикріпленому до документа
спеціальному бланку нотаріального документа.
     Вчинення інших нотаріальних дій здійснюється без використання
спеціальних бланків нотаріальних документів.
     На примірнику,  що залишається у справах нотаріуса,  нотаріус
після просвічувального  напису  у  правому  нижньому  куті  аркуша
зазначає   серію   та   номери  використаних  на  нотаріальну  дію
спеціальних  бланків  нотаріальних  документів.  Серія  та   номер
використаного  бланка  зазначаються також у реєстрі для реєстрації
нотаріальних дій у графі "Зміст нотаріальної дії.  Місце  вчинення
нотаріальної   дії.   Номер   спеціального   бланка  нотаріального
документа,  на якому викладено зміст  вчиненої  нотаріальної  дії.
Дата   та   номер   перевірки  спеціального  бланка  нотаріального
документа".
     Для виготовлення  витягів  та  довідок  з Єдиних та державних
реєстрів  інформаційної  системи  Міністерства   юстиції   України
використовуються    спеціальні    бланки    документів    реєстрів
інформаційної     системи     Міністерства     юстиції     України
(далі - спеціальні бланки). Перелік витягів та довідок з реєстрів,
для  виготовлення   яких   використовуються   спеціальні   бланки,
установлюється  Міністерством  юстиції  України.  Зразок  та  опис
спеціальних  бланків,  а  також  порядок  постачання,  зберігання,
обліку  та  звітності  їх  витрачання встановлюються Міністерством
юстиції України.".

     5. Пункт 7 викласти в такій редакції:
     "7. Нотаріуси зобов'язані зберігати нотаріальну таємницю.
     Довідки про вчинені нотаріальні дії та копії  документів,  що
зберігаються  у нотаріуса,  видаються нотаріусом виключно фізичним
та юридичним особам,  за дорученням яких або щодо  яких  вчинялися
нотаріальні дії.  У разі смерті особи чи визнання її померлою такі
довідки видаються спадкоємцям померлого.  У  разі  визнання  особи
безвісно відсутньою опікун, призначений для охорони майна безвісно
відсутнього,  має право отримувати довідки про вчинені нотаріальні
дії,  якщо це необхідно для збереження майна, над яким встановлена
опіка.
     Довідки про   вчинені   нотаріальні  дії  та  інші  документи
надаються нотаріусом протягом десяти робочих днів на  обґрунтовану
письмову вимогу суду,  прокуратури,  органів дізнання і досудового
слідства у зв'язку з цивільними, господарськими, адміністративними
або   кримінальними   справами,   справами   про   адміністративні
правопорушення,  що  знаходяться  в  провадженні  цих  органів,  з
обов'язковим  зазначенням  номера  справи та прикладенням гербової
печатки відповідного органу.
     Довідки про   суму  нотаріально  посвідчених  договорів,  які
необхідні виключно для  встановлення  додержання  законодавства  з
питань  оподаткування,  надаються  нотаріусом  протягом 10 робочих
днів на обґрунтовану письмову вимогу органів державної  податкової
служби.
     Довідки про  наявність  складеного  заповіту  та  витяги   із
Спадкового реєстру, за винятком заповідача, видаються тільки після
смерті заповідача.
     На вимогу Міністерства юстиції України,  Головного управління
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі
з метою регулювання організації нотаріальної діяльності  нотаріуси
видають  підписані ними копії документів та витяги з них,  а також
пояснення у строк, встановлений цими органами.
     Вилучення (виїмка)  реєстрів  нотаріальних дій та документів,
що передані  нотаріусу  на  зберігання  в  порядку,  передбаченому
Законом  України  "Про  нотаріат" (  3425-12  ),  а також печатки
нотаріуса  не  допускається.  Такі   реєстри   нотаріальних   дій,
документи   чи  печатка  нотаріуса  можуть  бути  надані  суду  за
мотивованою постановою суду  тільки  для  огляду  і  повинні  бути
повернуті судом негайно після огляду.".

     6. У пункті 8:

     6.1 абзац  перший  після  слів  "Верховною   Радою   України"
доповнити   словами   "вести   нотаріальне  діловодство  та  архів
відповідно  до  встановлених   правил,   дбайливо   ставитися   до
документів  нотаріального  діловодства та архіву,  не допускати їх
пошкодження  чи  знищення,  надавати   документи,   інформацію   і
пояснення  на  вимогу  Міністерства юстиції,  Головного управління
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі
при здійсненні ними  повноважень  щодо  контролю  за  організацією
діяльності   та   виконанням   нотаріусами   правил  нотаріального
діловодства,  постійно підвищувати свій професійний  рівень,  а  у
випадках, встановлених Законом( 3425-12 ),  проходити  підвищення
кваліфікації   і   виконувати   інші  обов'язки,  передбачені  цим
Законом.";

     6.2 абзац   другий   після   слів   "консультації   правового
характеру"   доповнити   словами   "одержувати  плату  за  надання
консультацій правового характеру,  які не пов'язані із вчинюваними
нотаріальними      діями,     та     за     надання     додаткових
інформаційно-технічних послуг".

     7. Пункт 11 викласти в такій редакції:
     "11. Нотаріальні   дії   вчиняються  в  приміщенні  державної
нотаріальної   контори,   у   державному   нотаріальному   архіві,
приміщенні,  яке є робочим місцем (конторою) приватного нотаріуса.
В окремих  випадках,  коли  фізична  особа  не  може  з'явитися  в
зазначене  приміщення,  а  також  коли  того вимагають особливості
посвідчуваного правочину, такі нотаріальні дії можуть бути вчинені
поза вказаними приміщеннями, але в межах нотаріального округу.
     Якщо нотаріальна дія вчиняється  поза  приміщенням  державної
нотаріальної    контори,    державного    нотаріального    архіву,
приміщенням, яке є робочим місцем (конторою) приватного нотаріуса,
у посвідчувальному написі та в реєстрі для реєстрації нотаріальних
дій  зазначається  місце  вчинення  нотаріальної  дії  (удома,   у
лікарні,   за   місцезнаходженням   юридичної  особи  та  ін.)  із
зазначенням адреси,  а також причин,  з яких нотаріальна дія  була
вчинена поза вказаними приміщеннями.
     Нотаріус не  вправі  здійснювати  нотаріальну  діяльність  за
межами  свого  нотаріального  округу,  за винятком заміщення інших
нотаріусів у випадках, передбачених Законом( 3425-12 ).".

     8. У пункті 12:

     8.1 абзац четвертий викласти в такій редакції:
     "За обґрунтованою письмовою заявою заінтересованої особи, яка
звернулася  до  суду,  та  на   підставі   отриманого   від   суду
повідомлення про надходження позовної заяви заінтересованої особи,
яка оспорює право або факт,  про посвідчення  якого  просить  інша
заінтересована  особа,  вчинення  нотаріальної  дії зупиняється до
вирішення справи судом.";

     8.2 абзаци п'ятий і шостий виключити.  У зв'язку з цим  абзац
сьомий уважати абзацом п'ятим;

     8.3 абзац п'ятий викласти в такій редакції:
     "Законами України можуть бути встановлені також інші підстави
для відкладення або зупинення вчинення нотаріальних дій.".

     9. У пункті 13:

     9.1 в  абзаці  другому  слова  "посвідчення водія",  "та ін."
виключити;

     9.2 в абзаці третьому слова "цивільно-правових" виключити;

     9.3 в абзаці п'ятому слова "або  з  будь-яких  інших  причин"
виключити;

     9.4 абзац шостий викласти в такій редакції:
     "Реквізити документа,  за яким встановлено особу громадянина,
записуються  нотаріусом  у  реєстрі  для  реєстрації  нотаріальних
дій.";

     9.5 доповнити пункт новим абзацом сьомим такого змісту:
     "Копія документа,  на  підставі  якого  встановлюється особа,
долучається нотаріусом до  примірника  правочину  (свідоцтва),  що
залишається в його справах.".

     10. Пункт 14 викласти в такій редакції:
     "14. При посвідченні правочину визначається  обсяг  цивільної
дієздатності фізичних осіб, які беруть участь у ньому.
     Визначення обсягу  цивільної  дієздатності   фізичної   особи
здійснюється  за  паспортом або іншими документами,  передбаченими
статтею 43 Закону(  3425-12  )  (крім  посвідчення  водія,  особи
моряка,   інваліда   чи   учасника   Великої   Вітчизняної  війни,
посвідчення,  виданого  за  місцем  роботи  фізичної  особи),  які
унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо обсягу цивільної
дієздатності  фізичної  особи,   яка   звернулася   за   вчиненням
нотаріальної  дії.  У разі потреби нотаріусу надається довідка про
те,  що особа не страждає на психічний розлад,  який може вплинути
на її здатність усвідомлювати свої дії та (або) керувати ними.
     У разі наявності сумнівів щодо обсягу цивільної  дієздатності
фізичної  особи,  яка  звернулася  за  вчиненням нотаріальної дії,
нотаріус зобов'язаний звернутися до органу опіки та піклування  за
місцем  проживання  відповідної  фізичної  особи  для встановлення
факту відсутності опіки або піклування над такою фізичною особою.
     Нотаріус при    посвідченні    правочинів,   вчиненні   інших
нотаріальних дій за участю уповноваженого представника  встановлює
його  особу  відповідно  до вимог статті 43 Закону( 3425-12 ),  а
також перевіряє обсяг його повноважень.
     Нотаріусу подається довіреність або інший документ,  що надає
повноваження представникові.  Дійсність довіреності  перевіряється
нотаріусом за допомогою Єдиного реєстру довіреностей,  за винятком
довіреностей,  які складено за кордоном з участю іноземних властей
або  які від них виходять,  за умови їх легалізації уповноваженими
органами. Без легалізації такі довіреності приймаються нотаріусами
у  тих  випадках,  коли  це  передбачено  законодавством  України,
міжнародними  договорами,  в  яких   бере   участь   Україна.   За
результатами   перевірки   дійсності  довіреності  (її  дубліката)
виготовляється  витяг  з  Єдиного   реєстру   довіреностей,   який
додається  до  примірника  правочину,  що  залишається  у  справах
нотаріуса.
     У разі наявності сумнівів щодо уповноваженого представника, а
також його цивільної дієздатності та правоздатності  нотаріус  має
право  зробити  запит  до  відповідної фізичної особи,  яка видала
довіреність.".

Читати далі - http://www.nau.kiev.ua/index.php?page=hotline&file=291800-15062009-0.txt&code=z0518-09
« Последнее редактирование: Июль 02, 2009, 01:24:47 pm от Admin »