Iпотека в Україні
Портал іпотечного кредитування


Про затвердження Порядку видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною...

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Редактор

  • Старший модератор
  • Эксперт
  • ****
    • Сообщений: 2384
    • Репутация: 2
    • Ипотека в Украине
                 МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                       22.06.2009  N 1107/5

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      24 червня 2009 р.
                                      за N 565/16581


            Про затвердження Порядку видачі свідоцтва
          про право на зайняття нотаріальною діяльністю


     Відповідно до  статті  11  Закону  України   "Про   нотаріат"
( 3425-12  )  та з метою удосконалення процесу видачі свідоцтв про
право на зайняття нотаріальною діяльністю Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити Порядок видачі свідоцтва про право на  зайняття
нотаріальною діяльністю, що додається.

     2. Визнати  таким,  що  втратив чинність,  наказ Міністерства
юстиції України від 20.01.94 N 3/5( z0027-94 ) "Про  затвердження
Положення  про  порядок  видачі  свідоцтва  про  право  на заняття
нотаріальною діяльністю",  зареєстрований у  Міністерстві  юстиції
України 18.02.94 за N 27/236 (зі змінами).

     3. Департаменту    нотаріату   та   реєстрації   адвокатських
об'єднань (Ященко Н.В.):

     3.1. Забезпечити подання на державну реєстрацію цього  наказу
відповідно до   Указу   Президента  України  від  03.10.92  N  493
( 493/92 )  "Про  державну  реєстрацію  нормативно-правових  актів
міністерств та інших органів виконавчої влади" (зі змінами).

     3.2. Довести   цей   наказ  до  відома  начальника  Головного
управління  юстиції  Міністерства  юстиції  України  в  Автономній
Республіці   Крим,   начальників   головних  управлінь  юстиції  в
областях, містах Києві та Севастополі.

     3.3. Забезпечити належне виконання цього наказу.

     4. Цей  наказ  набирає  чинності  з   дня   його   офіційного
опублікування.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Єфіменка Л.В.

 Міністр                                                  М.Оніщук


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства юстиції
                                      України
                                      22.06.2009  N 1107/5

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      24 червня 2009 р.
                                      за N 565/16581


                             ПОРЯДОК
                    видачі свідоцтва про право
               на зайняття нотаріальною діяльністю


     1. Свідоцтво  про  право  на зайняття нотаріальною діяльністю
(далі - свідоцтво) може бути видане громадянину України,  який має
повну  вищу  юридичну  освіту,  володіє державною мовою,  має стаж
роботи у сфері права не  менше  трьох  років,  пройшов  стажування
протягом  одного  року  в  державній  нотаріальній  конторі  або у
приватного нотаріуса та склав кваліфікаційний іспит.

     2. Свідоцтво є підставою для призначення на посаду державного
нотаріуса або для реєстрації приватної нотаріальної діяльності.

     3. Свідоцтво   видається  Міністерством  юстиції  України  на
підставі подання Головного управління юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в
областях, містах Києві та Севастополі (далі - управління юстиції),
а    у   випадку   успішного   складання   особою   іспиту   Вищій
кваліфікаційній комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України
(далі  -  Вища  кваліфікаційна комісія нотаріату) - на підставі її
рішення.

     4. Для одержання свідоцтва до  Міністерства  юстиції  України
подаються такі документи:
     подання управління  юстиції  про  видачу  свідоцтва  (у  разі
складання  іспиту кваліфікаційній комісії нотаріату при управлінні
юстиції);
     заява про  видачу  свідоцтва  з відміткою уповноваженої особи
управління  юстиції  або   Міністерства   юстиції   України   щодо
встановлення особи заявника;
     витяг з протоколу засідання кваліфікаційної комісії нотаріату
або рішення Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату;
     документ про внесення плати за видачу  свідоцтва  (квитанція,
видана банком, або платіжне доручення з відміткою банку);
     довідка про відсутність судимості;
     копія диплома про повну вищу юридичну освіту;
     копія трудової книжки;
     ксерокопія паспорта   відповідних   сторінок,   які   містять
відомості про прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання.

     5. Копії документів повинні бути засвідчені  в  установленому
порядку.

     6. Інформація  підрозділу  інформаційних  технологій  органів
внутрішніх справ щодо відсутності судимості,  зазначена в довідці,
береться до уваги протягом місяця з моменту її надання.

     7. Документи  щодо  видачі  свідоцтва  розглядаються протягом
п'яти робочих днів з дня їх одержання виконавцем.

     8. За результатами розгляду заяви приймається рішення:
     про видачу свідоцтва;
     про залишення заяви без розгляду;
     про відмову у видачі свідоцтва.

     9. Подання  управління  юстиції  або  заява (у разі складання
іспиту  Вищій  кваліфікаційній  комісії  нотаріату)   про   видачу
свідоцтва   залишаються   без   розгляду,  якщо  вони  подані  без
документів,  передбачених пунктом 4 цього Порядку,  про що Мін'юст
повідомляє відповідне управління юстиції або заявника.

     10. У разі надання повного комплекта документів, передбачених
пунктом  4  цього  Порядку,  та  відповідності  їх   законодавству
готується  висновок  про  видачу  свідоцтва,  який є підставою для
підготовки проекту наказу про видачу такого свідоцтва.
     Висновок підписується  виконавцем,  начальником  відділу  або
особою,  яка  виконує  його  обов'язки,  погоджується   директором
Департаменту нотаріату   та   реєстрації   адвокатських  об'єднань
(далі - Департамент) і затверджується заступником Міністра юстиції
України (згідно з розподілом обов'язків).
     Наказ підписується Міністром юстиції України.
     На підставі  наказу  видається  свідоцтво,  яке  підписується
Міністром юстиції України за встановленою формою (додаток 1).

     11. Свідоцтво  реєструється  в  Журналі  реєстрації   виданих
свідоцтв про право на зайняття нотаріальною діяльністю (додаток 2)
(далі - Журнал).

     12. У разі втрати або пошкодження свідоцтва,  а також у  разі
необхідності  внесення  до  нього  виправлень  видається  повторне
свідоцтво.

     13. Повторне свідоцтво видається на  підставі  реєстраційного
запису в Журналі за заявами осіб, щодо яких складено такий запис.

     14. На  свідоцтвах,  що  видаються  повторно,  проставляється
відмітка "Повторне".

     15. Для  одержання  повторного  свідоцтва   до   Міністерства
юстиції України подаються такі документи:
     заява з відміткою уповноваженої  особи  Міністерства  юстиції
щодо встановлення особи заявника;
     документ про внесення плати за  видачу  повторного  свідоцтва
(квитанція,  видана  банком,  або  платіжне  доручення з відміткою
банку);
     ксерокопія паспорта   відповідних   сторінок,   які   містять
відомості про прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання;
     повідомлення в   засобах   масової   інформації   про  втрату
свідоцтва довідка органів внутрішніх справ або оригінал свідоцтва,
яке пошкоджене або в яке необхідно внести виправлення.

     16. У разі надання повного комплекта документів, передбачених
пунктом  15  цього  Порядку,  та  відповідності  їх  законодавству
приймається  рішення  про  видачу  повторного свідоцтва в порядку,
передбаченому пунктом 10 цього Порядку.

     17. У графі 9 "Примітка" реєстраційного  запису  Журналу,  на
підставі якого було видано свідоцтво,  проставляється відмітка про
видачу повторного свідоцтва та дата і  номер  наказу  Міністерства
юстиції України, на підставі якого видано повторне свідоцтво.

     18. Рішення  про  відмову  у  видачі  свідоцтва приймається у
випадку,  коли на момент звернення особи до  Міністерства  юстиції
України виникли обставини, що перешкоджають одержанню свідоцтва:
     втрата особою громадянства України;
     набрання законної сили обвинувальним вироком суду;
     набрання законної  сили  рішенням  суду  про  визнання  особи
недієздатною,   обмежено   дієздатною  або  винесення  ухвали  про
застосування до неї примусових заходів медичного характеру.

     19. У разі невідповідності поданих  документів  законодавству
та  у випадках,  передбачених пунктом 18 цього Порядку,  готується
висновок про відмову у видачі свідоцтва.
     Висновок підписується  виконавцем,  начальником  відділу  або
особою,  яка  виконує  його  обов'язки,  погоджується   директором
Департаменту і затверджується заступником Міністра юстиції України
(згідно  з  розподілом  обов'язків).   Про   результати   розгляду
Департамент інформує відповідне управління юстиції або заявника.
     Відмова у видачі свідоцтва може  бути  оскаржена  до  суду  в
місячний строк з дня її одержання.

     20. Свідоцтво  може  бути  анульоване  Міністерством  юстиції
України у випадках,  передбачених статтею 12 Закону  України  "Про
нотаріат"( 3425-12 ).
     У разі  анулювання  свідоцтва  у  графі  8  "Дата  та   номер
протоколу   (наказу)   про  анулювання  свідоцтва"  реєстраційного
запису,  що  міститься  в  Журналі,  проставляється  відмітка  про
анулювання  свідоцтва  та дата і номер наказу Міністерства юстиції
України про його анулювання.

     21. Анульоване свідоцтво підлягає поверненню до  Міністерства
юстиції України.

     22. Особі,  свідоцтво  якої  анульовано,  за  її  заявою може
видаватися виписка з Журналу.

 Директор Департаменту
 нотаріату та реєстрації
 адвокатських об'єднань                                 Н.В.Ященко


                                      Додаток 1
                                      до Порядку видачі свідоцтва
                                      про право на зайняття
                                      нотаріальною діяльністю


                           Лицьовий бік

                      Державний герб України
                   МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ


                            СВІДОЦТВО
          про право на зайняття нотаріальною діяльністю

                          Зворотний бік

                      Державний герб України
                   МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ


                            СВІДОЦТВО
          про право на зайняття нотаріальною діяльністю

                                N

     Видане
     Свідоцтво є підставою для призначення  на  посаду  державного
нотаріуса або реєстрації приватної нотаріальної діяльності.

                                              ________________

 Міністр юстиції