Iпотека в Україні
Портал іпотечного кредитування


Про внесення змін до Положення про вимоги до робочого місця нотаріуса ...

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн Редактор

  • Старший модератор
  • Эксперт
  • ****
    • Сообщений: 2384
    • Репутация: 2
    • Ипотека в Украине
                 МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                       26.06.2009  N 1142/5

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      1 липня 2009 р.
                                      за N 579/16595


            Про внесення змін до Положення про вимоги
              до робочого місця (контори) приватного
                 нотаріуса та здійснення контролю
                        за їх дотриманням


     Відповідно до  статті  25  Закону  України   "Про   нотаріат"
( 3425-12 ) Н А К А З У Ю:

     1. Пункт  3  Положення про вимоги до робочого місця (контори)
приватного нотаріуса та здійснення  контролю  за  їх  дотриманням,
затвердженого наказом  Міністерства  юстиції  України від 12.06.98
N 36/5 (  z0376-98  ),  зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції
України  12.06.98  за  N  376/2816 (із змінами),  викласти у такій
редакції:
     "3. Робоче   місце   (контора)   приватного   нотаріуса   має
знаходитись  у  межах  нотаріального  округу,  в  якому  приватний
нотаріус здійснює нотаріальну діяльність.
     Приміщення повинно  забезпечувати   дотримання   нотаріальної
таємниці,  схоронність нотаріальних документів, печатки нотаріуса,
спеціальних бланків нотаріальних документів та  архіву  нотаріуса,
відповідати  державним будівельним нормам для житлових будинків та
нежитлових приміщень.
     Кількість кімнат  у  приміщенні,  де знаходиться робоче місце
(контора) приватного нотаріуса, не може бути меншою, ніж кількість
приватних нотаріусів, які здійснюють нотаріальну діяльність у його
межах.
     Особи, які   працюють  з  приватним  нотаріусом  на  підставі
цивільно-правового чи трудового договору і є технічним персоналом,
повинні  бути  забезпечені  відокремленою  від нотаріуса,  належно
пристосованою для роботи кімнатою.
     У Приміщенні  не  можуть  здійснювати  професійну  діяльність
особи,  діяльність яких не пов'язана з учиненням нотаріальних  дій
чи  наданням  додаткових послуг правового чи технічного характеру,
пов'язаних  з  ними,  крім  осіб,  які  за  договорами   (угодами,
контрактами)   з   приватним   нотаріусом   виконують   роботи  із
забезпечення  діяльності  приватного  нотаріуса  (установлення  та
обслуговування   оргтехніки,   охоронного   обладнання   тощо)  чи
проходять  стажування.   Умови   трудових   чи   цивільно-правових
договорів з особами,  які постійно працюють у приватного нотаріуса
або  виконують  тимчасові  завдання,   пов'язані   з   учинюваними
нотаріальними   діями,   чи   проходять  стажування  у  приватного
нотаріуса,  повинні передбачати покладання на цих  осіб  обов'язку
дотримання нотаріальної таємниці.
     Архів приватного нотаріуса повинен  зберігатися  у  металевих
шафах  або  в  окремій  належно обладнаній кімнаті.  Забороняється
розміщувати шафи для зберігання архіву в  приймальні,  а  також  у
місцях,  де  відвідувач може безперешкодно до них підійти.  Якщо в
Приміщенні працюють двоє  чи  більше  приватних  нотаріусів,  їхні
архіви  повинні  зберігатися  у  відокремлених  металевих шафах чи
відокремлених кімнатах.
     Приватний нотаріус,   який   займає  приміщення  на  підставі
договору про співпрацю з іншим нотаріусом,  не вправі працювати  в
одній кімнаті з особами,  діяльність яких не пов'язана з учиненням
нотаріальних дій.
     Приміщення має    бути    захищене    від   несанкціонованого
проникнення. Вхідні двері та вікна повинні бути обладнані засобами
захисту.
     Приміщення має бути обладнане засобами охоронної та  пожежної
сигналізації,  забезпечене сейфом для зберігання печаток,  штампів
та спеціальних бланків нотаріальних документів.
     Для забезпечення роботи приватного нотаріуса з інформаційними
ресурсами Міністерства юстиції  України  Приміщення  повинно  бути
обладнане  необхідною  комп'ютерною  та  апаратною  технікою,  яка
відповідає  вимогам,  установленим   Адміністратором   відповідних
єдиних та державних реєстрів Міністерства юстиції України.".

     2. Департаменту    нотаріату   та   реєстрації   адвокатських
об'єднань (Ященко Н.В.):

     2.1. Забезпечити подання на державну реєстрацію цього  наказу
відповідно до   Указу   Президента  України  від  03.10.92  N  493
( 493/92 )  "Про  державну  реєстрацію  нормативно-правових  актів
міністерств та інших органів виконавчої влади".

     2.2. Довести   цей   наказ  до  відома  начальника  Головного
управління  юстиції  Міністерства  юстиції  України  в  Автономній
Республіці   Крим,   начальників   головних  управлінь  юстиції  в
областях, містах Києві та Севастополі.

     3. Начальнику  Головного  управління   юстиції   Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальникам головних
управлінь  юстиції  в  областях,  містах  Києві   та   Севастополі
забезпечити належне виконання цього наказу.

     4. Цей   наказ   набирає   чинності  з  дня  його  офіційного
опублікування.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Єфіменка Л.В.

 Міністр                                                  М.Оніщук