Iпотека в Україні
Портал іпотечного кредитування


Про внесення змін до Порядку конкурсного відбору інвестиційних проектів ...

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Редактор

  • Старший модератор
  • Эксперт
  • ****
    • Сообщений: 2384
    • Репутация: 2
    • Ипотека в Украине
   МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
                       ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        11.06.2009  N 172

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      9 липня 2009 р.
                                      за N 611/16627


         Про внесення змін до Порядку конкурсного відбору
           інвестиційних проектів для надання кредитів,
            передбачених для комунальних підприємств,
               що повинні бути відібрані для участі
            у Проекті розвитку міської інфраструктури


     Відповідно до  постанови  Кабінету  Міністрів   України   від
17.12.2008  N  1088 (  1088-2008-п  )  "Про  затвердження Порядку
забезпечення виконання  комунальними  підприємствами,  що  надають
житлово-комунальні   послуги,   боргових   зобов'язань   в  рамках
реалізації "відкритого компонента" спільного з Міжнародним  банком
реконструкції    та    розвитку    проекту    "Розвиток    міської
інфраструктури" Н А К А З У Ю:

     1. Унести зміни до Порядку конкурсного відбору  інвестиційних
проектів   для  надання  кредитів,  передбачених  для  комунальних
підприємств,  що повинні  бути  відібрані  для  участі  у  Проекті
розвитку    міської    інфраструктури,    затвердженого    наказом
Мінжитлокомунгоспу  від   07.07.2008   N   206  (   z0725-08   ),
зареєстрованого в   Міністерстві  юстиції  України  05.08.2008  за
N 725/15416, виклавши його в новій редакції, що додається.

     2. Управлінню координації міжнародної технічної  допомоги  та
міжнародних зв'язків   (О.О.Савенко)   та   Юридичному  управлінню
(І.І.Крилова)  забезпечити  подання  цього  наказу   на   державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.

     3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра І.В.Запатріну.

     4. Наказ   набирає   чинності   з   дня    його    офіційного
опублікування.

 Міністр                                             О.Ю.Кучеренко

 ПОГОДЖЕНО:

 Міністр економіки                                   Ю.М.Данилишин

 Перший заступник
 Міністра фінансів                                   І.І.Уманський


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Мінжитлокомунгоспу
                                      07.07.2008  N 206
                                     ( z0725-08 )
                                      (у редакції наказу
                                      Мінжитлокомунгоспу
                                      від 11.06.2009 N 172)

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      9 липня 2009 р.
                                      за N 611/16627


                             ПОРЯДОК
            конкурсного відбору інвестиційних проектів
        для надання кредитів, передбачених для комунальних
        підприємств, що повинні бути відібрані для участі
            у Проекті розвитку міської інфраструктури


     1. Порядок конкурсного  відбору  інвестиційних  проектів  для
надання  кредитів,  передбачених  для комунальних підприємств,  що
повинні бути відібрані  для  участі  у  Проекті  розвитку  міської
інфраструктури  (далі  -  Порядок),  визначає механізм конкурсного
відбору (далі - Конкурс) енергозберігаючих інвестиційних  проектів
комунальних    підприємств,   спрямованих   на   реабілітацію   та
модернізацію централізованих систем водопостачання, водовідведення
та  утилізацію  твердих  відходів  (далі  - інвестиційні проекти),
фінансове забезпечення  яких  здійснюється  за  рахунок  кредитних
коштів,  передбачених для комунальних підприємств, що повинні бути
відібрані для участі у  Проекті  розвитку  міської  інфраструктури
(далі - Проект).

     2. Відбір   інвестиційних  проектів  здійснюється  Експертною
робочою групою з питань супроводження реалізації Проекту  (далі  -
Експертна  група),  яка  утворена  наказом  Міністерства  з питань
житлово-комунального  господарства  (далі  -   Міністерство)   від
18.02.2008  N 35 "Щодо утворення Експертної робочої групи з питань
супроводження реалізації Проекту розвитку міської інфраструктури".

     3. Повідомлення про умови конкурсного відбору розміщується на
офіційному веб-сайті Міністерства і містить інформацію про:
     строк подачі заяв, перелік документів та місце їх прийняття;
     порядок проведення Конкурсу;
     умови конкурсного відбору інвестиційних проектів  комунальних
підприємств.

     4. Інформаційне    та   організаційне   забезпечення   роботи
Експертної  групи  здійснює  Управління  координації   міжнародної
технічної  допомоги  та  міжнародних зв'язків Міністерства (далі -
Управління).

     5. Експертна група проводить свої засідання  щодо  здійснення
конкурсного відбору інвестиційних проектів не рідше одного разу на
два місяці та за умови  надходження  не  менше  трьох  заявок  для
участі  у  Конкурсі  інвестиційних проектів,  які мають позитивний
висновок Мінфіну стосовно відповідності рішення міської  ради  про
надання гарантії вимогам бюджетного законодавства.

     6. Дату,  час  і  місце проведення засідання Експертної групи
для розгляду заявок  поданих  на  Конкурс  інвестиційних  проектів
призначає її Голова.

     7. Засідання Експертної групи вважається таким, що відбулося,
якщо в його роботі взяли участь не менше двох третин її членів.

     8. Для   участі   у    Конкурсі    допускаються    комунальні
підприємства,  що  мають  інвестиційні  проекти,  які передбачають
запровадження енергозберігаючих заходів у сфері  водопостачання  і
водовідведення та утилізації твердих відходів.

     9. Для  участі  у  конкурсному відборі претенденти подають до
Міністерства заявку на участь у Конкурсі  інвестиційних  проектів,
підписану уповноваженою особою,  в якій зазначаються істотні умови
отримання  кредиту,  за  формою  згідно  з  додатком  1,  до  якої
додаються такі документи (у двох примірниках):

     9.1. Інформаційна  картка  комунального підприємства згідно з
додатком 2 до цього Порядку;

     9.2. Інформаційна картка  інвестиційного  проекту  за  формою
згідно з додатком 3 до цього Порядку;

     9.3. Завірена  в  установленому  порядку  копія свідоцтва про
державну реєстрацію комунального підприємства;

     9.4. Завірена  в  установленому  порядку   копія   установчих
документів комунального підприємства;

     9.5. Рішення  міської  ради  про  надання  гарантії,  у якому
зазначається, що:
     підтримується участь  комунального  підприємства у реалізації
"відкритого компонента";
     гарантія надається  в  необхідних  для забезпечення виконання
гарантійних зобов'язань межах,  визначених рішенням  про  місцевий
бюджет на відповідний рік;
     міському голові  доручається  укласти  з   Мінфіном   договір
гарантії  після  визначення  комунального  підприємства переможцем
конкурсного відбору;
     протягом дії договору про субкредитування у місцевому бюджеті
передбачатимуться  щороку   кошти   для   забезпечення   виконання
гарантійних зобов'язань;

     9.6. Інформація   про  бюджет  міста  та  виконання  боргових
зобов'язань з погашення місцевого боргу за три роки,  що передують
року   прийняття  рішення  міською  радою  про  надання  гарантії,
складена згідно з додатком 1  до  Порядку  забезпечення  виконання
комунальними підприємствами, що надають житлово-комунальні послуги
боргових зобов'язань в рамках реалізації  "відкритого  компонента"
спільного  з Міжнародним банком реконструкції та проекту "Розвиток
міської   інфраструктури",   затвердженого   постановою   Кабінету
Міністрів  України  від  17.12.2008  N  1088 ( 1088-2008-п ),  та
прогнозні  показники  загального  фонду   місцевого   бюджету   та
зобов'язань  за  запозиченнями міської ради на період дії кредиту,
складені згідно з додатком 2 вищезгаданого  Порядку,  за  підписом
міського голови, завірені печаткою та в електронному вигляді;

     9.7. Завірені  в установленому порядку копії витягів із звіту
про  виконання  місцевого  бюджету  та  рішень  міської  ради  про
місцевий бюджет (включаючи додатки) за три роки, що передують року
в якому прийнято рішення про надання гарантії;

     9.8. Довідка  міської  ради  про  стан  поточного   виконання
зобов'язань з погашення місцевого боргу, підписана міським головою
та завірена печаткою;

     9.9. Короткий опис інвестиційного проекту з  відображенням  у
ньому  характеристик та показників цього проекту в рамках основних
критеріїв конкурсного відбору (не більше п'яти сторінок);

     9.10. Бізнес-план   інвестиційного   проекту,   підготовлений
відповідно  до  вимог Міжнародного банку реконструкції та розвитку
(далі - МБРР),  на паперовому та  електронному  носіях  за  планом
згідно з додатком 4 до цього Порядку та документи,  на основі яких
було складено бізнес-план;

     9.11. Копії форм фінансової звітності N 1 -  4,  передбачених
наказом Міністерства   фінансів   України   від   31.03.99   N  87
( z0391-99   )    "Про    затвердження    Положень    (стандартів)
бухгалтерського  обліку",  зареєстрованим  у  Міністерстві юстиції
України 21.06.99 за N 391/3684,  за останні три роки та на останню
звітну дату;

     9.12. Довідки з банків про відкриття претендентом рахунків;

     9.13. Довідка    державної    податкової   адміністрації   за
місцезнаходженням комунального підприємства про стан розрахунків з
державним бюджетом;

     9.14. Довідка  про  наявність/відсутність  заборгованості  за
отриманими позиками та кредитами.

     10. До  участі  у   Конкурсі   не   допускаються   комунальні
підприємства або їх участь у Конкурсі може бути припинена у разі:
     визнання їх банкрутами або якщо щодо них порушено справу  про
банкрутство;
     перебування на стадії ліквідації;
     припинення господарської діяльності або перебування на стадії
реорганізації;
     подання недостовірної  інформації щодо інвестиційного проекту
або свого фінансово-економічного стану.

     11. Представлений на  Конкурс  інвестиційний  проект  повинен
бути  підготовлений  українською  мовою,  підписаний керівником та
головним бухгалтером позичальника і скріплений печаткою. Матеріали
подаються  в  паперовому  (шрифт  14)  та  електронному  вигляді у
форматі Microsoft Word.

     12. Управління  проводить  перевірку   комплектності   пакета
документів,  наведених  у пункті 9 цього Порядку,  та,  якщо він є
повним і оформленим належним чином, реєструє заявку у спеціальному
журналі   та   передає   пакет  документів  до  Центральної  групи
управління проектом (далі - ЦГУП).

     13. Якщо претендент подав неповний  комплект  документів  або
оформлений  неналежним  чином,  Міністерство  вмотивовано письмово
відмовляє у реєстрації поданої заявки протягом трьох робочих  днів
з дати її отримання. Претендент має право повторно, але не пізніше
строку завершення подачі заявок, подати повний пакет документів та
належним чином оформлену заявку та документи.

     14. ЦГУП   протягом   восьми   днів  після  отримання  пакета
документів організовує проведення експертної  оцінки  відповідного
інвестиційного проекту.

     15. Для  здійснення експертної оцінки інвестиційних проектів,
що подані на Конкурс,  ЦГУП за згодою МБРР може залучати юридичних
або  фізичних  осіб,  які  володіють  спеціальними  знаннями,  для
проведення експертизи.

     16. Експертний  висновок  надається   відповідно   до   таких
основних критеріїв:
     необхідні обсяги  фінансування  для  реалізації  проекту   та
частка власних коштів підприємства в повній вартості проекту;
     процент зниження  споживання  електричної  енергії   (млн   -
кВт.год./рік) в результаті впровадження Проекту;
     зменшення витрат на обслуговування обладнання;
     структура витрат з коштів запозичення;
     коефіцієнти прибутковості;
     чистий прибуток за проектом за період його реалізації;
     індекс прибутковості капіталовкладень проекту;
     чиста грошова вартість проекту (NPV);
     внутрішня ставка доходності (IRR);
     період окупності проекту;
     показники тарифної політики;
     забезпеченість виробництва необхідними основними засобами;
     необхідність технологічних   нововведень    для    здійснення
проекту;
     наявність виробничого   персоналу   й   відповідність    його
кваліфікації вимогам проекту;
     наявність у проекті ресурсо- та енергозберігаючих  технологій
(оцінка   показників   зниження   енергоємності,  матеріалоємності
виробництва продукції тощо);
     вплив реалізації проекту на рівень зайнятості населення;
     зростання заробітної плати;
     зміна кількості працівників (якщо передбачається);
     поліпшення умов праці;
     вплив виробничих процесів,  задіяних у реалізації проекту, на
навколишнє природне середовище, можливий екологічний збиток.

     17. У разі необхідності  доопрацювання  бізнес-плану  експерт
надає    рекомендації    комунальному    підприємству,   і   після
доопрацювання бізнес-плану експертний висновок надається повторно.

     18. Результати експертних висновків ЦГУП передає комунальному
підприємству   електронною  поштою,  факсом  або  іншими  засобами
зв'язку.

     19. У  разі  позитивного  висновку  експертизи   Міністерство
звертається до Мінфіну з приводу надання висновку Мінфіну стосовно
відповідності рішення міської ради про  надання  гарантії  вимогам
бюджетного   законодавства   відповідно   до   постанови  Кабінету
Міністрів України від 17.12.2008  N  1088 (  1088-2008-п  )  "Про
затвердження    Порядку    забезпечення   виконання   комунальними
підприємствами,  що надають житлово-комунальні  послуги,  боргових
зобов'язань  в рамках реалізації "відкритого компонента" спільного
з Міжнародним банком реконструкції та розвитку  проекту  "Розвиток
міської інфраструктури".

     20. У  разі отримання позитивного висновку Мінфіну Управління
передає пакет  документів  комунального  підприємства  на  розгляд
Експертної групи для участі інвестиційного проекту в Конкурсі.

     21. Експертна   група   на  своєму  засіданні  з  урахуванням
експертного висновку,  висновку Мінфіну розглядає та оцінює кожний
інвестиційний проект відповідно до таких основних критеріїв:

     21.1. Виробничі критерії інвестиційних проектів:
     споживання електричної енергії (млн кВт. год/рік);
     втрати води;
     кількість персоналу на 1000 споживачів;
     довжина мереж водопостачання та водовідведення.

     21.2. Фінансово-економічні  та ринкові критерії інвестиційних
проектів:
     необхідні обсяги фінансування для реалізації проекту у повній
його вартості;
     коефіцієнти прибутковості;
     чистий прибуток за проектом за період його реалізації;
     індекс прибутковості капіталовкладень проекту;
     чиста грошова вартість проекту (NPV);
     внутрішня ставка доходності (IRR);
     період окупності проекту;
     надійність забезпеченості   повернення  кредиту  (ліквідність
майна,  яке  пропонується  передати  в  заставу,   надійність   та
стабільність поручителя/гаранта тощо);
     платоспроможність та фінансова стабільність претендента.

     21.3. Соціальні   та   екологічні   критерії    інвестиційних
проектів:
     зростання заробітної плати;
     поліпшення умов праці;
     вплив виробничих процесів,  задіяних у реалізації проекту, на
навколишнє природне середовище, можливий екологічний збиток.

     22. Члени    Експертної    групи    дають    оцінку   кожному
інвестиційному  проекту  відповідно  до  зазначених  критеріїв  за
трибальною шкалою:  низька - "1 бал", середня - "2 бали", висока -
"3 бали".  Якщо хоч один із критеріїв не  розкрито,  то  ставиться
"0 балів".
     Інвестиційні проекти,  які  набрали   щонайменше   8   балів,
рекомендуються для участі у Проекті.

     23. Рішення  Експертної  групи  разом  із  супроводжувальними
матеріалами протягом трьох робочих днів подається Міністерством до
МБРР для схвалення.

     24. У   разі   схвалення   рішення   Експертної   групи  МБРР
Міністерство  розміщує  рішення  Експертної  групи   щодо   участі
претендентів  у  Проекті  протягом  трьох  робочих  днів на своєму
офіційному  веб-сайті  і  письмово  повідомляє  претендентів   про
результати Конкурсу.

     25. Рішення   Експертної  групи  та  Міністерства  може  бути
оскаржене претендентом чи учасником у судовому порядку.

 Начальник Управління координації
 міжнародної технічної допомоги
 та міжнародних зв'язків                               О.О.Савенко